#Notatnik

Przelot / Passage

Posted in Podróż / Travel by ja on July 24, 2015

Nie było zbyt wiele czasu na pisanie, jest kilka małych szkiców ale zostało jeszcze dużo do opowiedzenia.
Zaraz po powrocie z Peru, wyjazd do Portugalii dla rodziny, a chwilę potem Szwajcaria do roboty na kilka dni. Wróciłem stopem z 2 dni temu i już dziś jadę na Rainbow na Litwę. Czuję już zmęczenie tą europejską wersją przemieszczania, miastami i urywkowym snem. Teraz w końcu, po 3 letniej przerwie na dłużej odwiedzę Rainbow i las.
Jest dużo dużo do pokazania, ale cóż robić, póki co się na to nie składa. Wracam za 2-3 tygodnie.
Aho!

//

There weren’t too much time for writing, there are some drafts, but there is still a lot stuff to share. Soon after I came back from Peru, I went to Portugal for family, then Switzerland for a while to work. Two days ago came back by hitchhiking and today I leave to European Rainbow Gathering to Lithuania. Feeling tired after all this movements in its european version, cities and unregular sleeping. Now finally, after 3 years of break will visit Rainbow and woods for longer time.
There is quite a bit stuff to share, but what can I do, so far haven’t had good opportunity to do that. Coming back in 2-3 weeks.
Aho!
0003-2

European Rainbow Gathering Finland, 2010.

Advertisements